สัมมนาองค์กร เชิงกิจกรรมเพื่อสังคม
image

สมุทรสาคร 2 วัน 1 คืน
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร(อ่าวมหาชัย) –อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (พันท้ายนรสิงห์) – ท่าฉลอม- สะพานไม้สายรุ้ง – บ้านสวนพาฝัน               

image

สุพรรณบุรี CSR 3 วัน 2 คืน
นาเฮียใช้ - ตลาดสามชุก - หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย - ชุมชนบ้านดงเย็น - รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก - วัดป่าเลไลย์วรวิหาร

image

จันทบุรี CSR 3 วัน 2 คืน
ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลยอ่าวคุ้งกระเบน -โอเอซีส ซีเวิลด์ Oasis Sea World - ชุมชนริมน้ำจันทบูร

image

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
เมืองมัลลิกา - ถ้ำกระแซ - ทางรถไฟสายมรณะ - ตลาดนัดเจเจกาญจนบุรี - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ – สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คกาญจนบุรี

image

ราชบุรี CSR 3 วัน 2 คืน
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก -วนอุทยานวันหนองหอย - อัลปาก้าฮิลล์ (Alpaca Hill) - เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี(saltlickโป่งเทียม) - เถ้าฮงไถ่ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

image

สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน - โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ - ศูนย์ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ - ร้าน OShop สมุทรสงคราม

image

ระยอง 2 วัน 1 คืน
สะพานรักษ์แสม – เขาแหลมหญ้าทุ่งโปรงทอง – วัดป่าประดู่ - วัดโขด (ทิมธาราม) – เจดีย์กลางน้า – พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง –ถนนยมจินดา - หาดแหลมแม่พิมพ์ - อนุสรณ์สุนทรภู่ 

image

นครนายก 2 วัน 1 คืน
ชุมชนบ้านวังรี - อุทยานพระพิฆเนศ - สะพานทุ่งนามุ้ย - เขื่อนขุนด่านปราการชล - โครงการศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ - ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยง - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง

image

สมุทรปราการ 1 วัน
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู – ป้อมพระจุลจอมเกล้า - พิพิธภัณฑ์ป้อมผีเสื้อสมุทร – ตลาดน้ำโบราณวัดบางพลี - วัดบางพลีใหญ่ใน

image

เพชรบุรี 2 วัน 1 คืน
โครงการศึกษาและวิจัยแหลมผักเบี้ย - อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี - สวนตาลลุงถนอม - โครงการชั่งหัวมัน - วัดมหาธาตุวรวิหาร                   

image

ประจวบคีรีขันธ์ 2 วัน 1 คืน
วนอุทยานปราณบุรี - ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี - วัดหัวกะโหลก - บึงบัว ทุ่งสามรร้อยยอด – ร้านรัชนีของฝากปราณบุรี


ชวนท่องเที่ยว CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
จัดกิจกรรม CSR ดีกับองค์กรอย่างไร
จัดกิจรรม CSR จังหวัดสมุทรสาคร
มาจัดกิจรรม CSR ที่ชลบุรีกันค่ะ
จัดกิจรรม CSR ที่ราชบุรี 
มาจัดกิจกรรม CSR ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
จัดกิจรรม CSR จ.สมุทรสงคราม
จัดกิจรรม CSR จ.นครนายก
จัดกิจกรรม CSR จ.ระยอง
CSR จ.สมุทรปราการ
CSR จ.ตราด
CSR จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จัดสัมมนาองค์กร เชิง วัฒนธรรม

ลพบุรี
ศาลพระกาฬ - พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ - บ้านวิชาเยนทร์ - วัดสันเปาโล - พระที่นั่งไกรสรสีหราช                                     

สิงห์บุรี อ่างทอง

จังหวัดสิงห์บุรี -วัดพิกุลทอง – วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร - อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน - ค่ายโพธิ์ 9 ต้น - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง - วัดไชโยวรวิหาร 

image

นครราชสีมา
วัดถ้ำซับมืด - วัดโนนกุ่ม มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) - วัดศาลาลอย – วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร - วัดป่าภูหายหลง – วัดมกุฏคีรีวัน - วัดศิมาลัยทรงธรรม – ร้านของฝากวาสนา -วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

image

ฉะเชิงเทรา 2วัน 1 คืน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตลาดบ้านใหม่ - วัดจีนประชาสโมสร
คุ้มวิมานดิน - วัดโพธิ์ บางคล้า
บ้านศานติธรรม
วัดสมานรัตนาราม - ตลาดคลองสวน 100 ปี

image

อยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม -วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดใหญ่ชัยมงคล – ตลาดน้ำ อโยธยา - วัดมหาธาตุ – วัดราชบูรณะ - วัดพระราม – วัดพระศรีสรรเพชญ

image

ตราด 2 วัน 1 คืน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด – วัดโยธานิมิต - ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง - ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านแหลมมะขาม - วัดไผ่ล้อม – วัดบุปผาราม

image

อุตรดิตถ์ 2 วัน 1 คืน
ซุ้มประตูเมืองลับแล
วัดท้องลับแล -วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
ร้านลมเย็น

image

สุโขทัย 2 วัน 1 คืน
ชุมชนไทครั่ง
บ้านคุกพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
ร้าน Ton-Ngoen ต้นเงิน

image

นครปฐม 2 วัน 1 คืน
ชุมชนบ้านศาลาดิน - ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดบางหลวงร.ศ. ๑๒๒ – พระปฐมเจดีย์ วัดสามพราน –วัดไรขิง – ตลาดน้ำดอนหวาย

ชมการแสดงล้านนาไปกับนารา ฟินกับอาหารเหนือ
CSR เชิงวัฒนธรรม จ.ลพบุรี 
CSR เชิงวัฒนธรรม สิงห์บุรี-อ่างทอง
CSR เชิงวัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรา
CSR เชิงวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์
CSR เชิงวัฒนธรรม จ.สุโขทัย
CSR เชิงวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา
บริษัท ณัฐนารา โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส จำกัด   ถูกออกแบบเป็นกิจการเพื่อสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ
เติมเต็มความหวังให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว และบริหารโรงแรม
“เป็นกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE)”​
 
เราเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทต่างๆ จัดกิจกรรมการประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) สัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจการเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมอื่นๆที่ใช้สถานที่ประชุมภายในประเทศ ผ่านโครงการ “ณัฐ พัก เที่ยว ไท กินอยู่อย่างวิถีไท”  เพื่อกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างรายได้  สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับโรงแรมในพื้นที่ต่างๆ  สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเราเป็นเพื่อนคู่คิดในการช่วยประสานงาน     การท่องเที่ยว และ/หรือ จัดกิจกรรมสัมมนาให้กับท่าน  เราวางกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจให้เกิดความแตกต่างและมีบริการที่เหนือความคาดหมาย (Service Mind) ให้กับท่าน ได้แก่ จัดหาโรงแรมที่พัก จัดหาร้านอาหาร จัดหาสถานที่ท่องเที่ยวจัดหากิจกรรมและการท่องเที่ยว จัดหาเส้นทางการเดินทาง ซึ่งเรามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบริษัท กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าสายบุญ กลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ​
สนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเติมเต็มความหวังให้กับสังคม ทำโครงการเพื่อสังคมร่วมกันหลังจบสัมมนา​
 
 
 
 
SEMINER & OUTING ACTIVITIES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR.NATTHASAK KEEREEPAITHOON (NAT)​
Managing Director​
 
Educational Background :​
2012 : IIA Endorsed Internal Auditing Program , Chulalongkorn University ​
2000 - 2004 : Bachelor of Science in Accounting , Bangkok University ​
Extracurricular activities :​
Student Club Working Group, Faculty of Accountancy, Agricultural Camp​
Fencing Club Treasurer Committee (2 years)​
Leisure Committee of Thai Music Club (2 years)​
 
History of social activity :​
Is the Vice President of the Franchise and License Association​
Is a Member of the Thai Hotels Association Internal Auditors Association And the Federation of Accounting Professions​
 
Internal Control Consultant :​
-Home Product Center Public Company Limited Position Internal Audit Manager​
-Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited, Head of Internal Auditor​
-Major Development Public Company Limited Position Senior Internal Auditor​
-Central Hotel Public Company Limited Position Internal Auditor​
-Shangri-La Hotel Public Company Limited, the position of income auditor​ 
 
MR.NUTTHACHAI RASEEMES-OOPPATHUM (Charles) ​
Operation Hotel Management​
Educational Background :​
 
2001-2002 : Master Degree in International Hotel and Tourism Management ​
                   (Government Scholarship)) -Southern Cross University, Australia ​
1993-1996 : Bachelor Degree (1sthonour) in Hotel and Tourism Management ​
 
Hotel Consultancy & Development:​
-Nikanti Golf Club, Nakorn Pathom Luxury Golf Club (5Star) ​
  SOP, Sales Training, Front Operations, Pro-shop, Golf Course Operations​
-The Vacations Group, Krabi 150 rooms​
  SPA Strategy -OTA, Marketing Plan, and People Development ​
-Bussaba Boutique Hotel Bangkok, Ladkrabang-Suvanabhumi Rd. -70 rooms ​
 OTA, Sales & Marketing ​
-The Lilly Boutique Hotel,Sukhumvit 68, Bangkok 70 rooms ​
  OTA, Sales & Marketing ​
-Dusit Princess Hotel, Nakorn Ratchasima 250 rooms ​
 Hotel’s SOPs, Front Operations, English Communication ​
-Maneechan Resort & Hotel, Chantaburi -150 rooms ​
 Hotel’s SOPs, Front Operations, Service Excellence
 
MR. KRISHNA SAENGPAKDEE (BEAN) ​
Organize & Event Management​
Educational Background :​
 
Bachelor of Arts (Communication Arts) Bachelor of Arts Suan Dusit Rajabhat University​
Mini MBA from Chulalongkorn University (MMP)​
 
Special guest speakers and training courses are:​
- Teamwork (Team Building)          - Organization Development (OD)​
- Advance Walk Rally Process         - Modern leadership and supervisor skills​
- Service to Excellence (ESB)          - Professional speaker skills​
- Effective communication              - Being a professional MC​
- Counseling For supervisors           - Unparalleled presentation​
- Personality leads to victory           - Extracting hidden potential To create unexpected success​
- Rhetoric and the art of speaking in the community ​
- The Power of Positive Thinking      - Change management​ ​  
 
                       

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้